شرکت توسعه ساختمانی پارسیان به روایت آمار و ارقام

0

تعداد پروژه ها

0

زیربنای پروژه های انجام شده (متر مربع)

0

زیربنای پروژه های در حال اجرا (متر مربع)

صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان

خدمات ما

سرمایه گذاری و ساخت
امکان سنجی و طراحی
مدیریت پیمان
مشارکت در ساخت

شرکت های مرتبط

آدرس: (مسیریابی)

تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، رو به روی ساختمان امداد خودرو، پلاک 79

کد پستی: 1995854514

تماس

021-88612349-51

فکس

021-88612353

021-88043811

آدرس ایمیل

info@pcdco.org