شرکت توسعه ساختمانی پارسیان به روایت آمار و ارقام

0

تعداد پروژه ها

0

زیربنای پروژه های انجام شده (متر مربع)

0

زیربنای پروژه های در حال اجرا (متر مربع)

خدمات ما

سرمایه گذاری و ساخت
امکان سنجی و طراحی
مدیریت پیمان
مشارکت در ساخت

شرکت های مرتبط

آدرس: (مسیریابی)

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان سپهر، پلاک 39، طبقات 2 و 3

کد پستی: 1468954643

تماس

021-88580630-31

فکس

021-88581343

آدرس ایمیل

info@pcdco.org