سهامداران

 

نام سهامدار تعداد سهام درصد سهام
شرکت سرمایه گذاری پارسیان

(سهامی خاص)

99998000 99.998
بانک پارسیان

(سهامی عام)

500 0.0005
شرکت گسترش ساختمانی لوتوس پارسیان (سهامی خاص) 500 0.0005

 

شرکت لیزینگ پارسیان

(سهامی خاص)

500 0.0005
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

(سهامی عام)

500 0.0005
جمع 100000000 100%