برج تجاری- اداری زرافشان

0

تعداد طبقات

0

مساحت زمین (متر مربع)

0

زیربنای کل (متر مربع)

0

زیربنای مفید (متر مربع)

  • مدیریت پیمان

 

  • نام پروژه: برج تجاری- اداری زرافشان
  • کاربری: تجاری- اداری
  • تعداد واحدها:
  •         تجاری: 1
  •         اداری: 18
  •         پارکینگ: 270
  • تاریخ شروع: 1390/01/15
  • تاریخ خاتمه: در حال اجرا
  • آدرس: تهران، شهرک غرب، تقاطع خیابان زرافشان و بلوار فرحزادی