دفتر مرکزی سرمایه گذاری پارسیان

0

تعداد طبقات

0

مساحت زمین (متر مربع)

0

زیربنای کل (متر مربع)

0

زیربنای مفید (متر مربع)

  • مدیریت پیمان

 

  • نام پروژه: دفتر مرکزی سرمایه گذاری پارسیان
  • کاربری: اداری
  • تعداد واحدها:
  •         اداری: 10
  •         پارکینگ: 26
  • تاریخ شروع: 1384/11/15
  • تاریخ خاتمه: 1385/02/30
  • آدرس: تهران، خیابان ظفر