دفتر مرکزی کارگزاری پارسیان

0

تعداد طبقات

0

مساحت زمین (متر مربع)

0

زیربنای کل (متر مربع)

0

زیربنای مفید (متر مربع)

  • مدیریت پیمان

 

  • نام پروژه: دفتر مرکزی کارگزاری پارسیان
  • کاربری: تجاری- اداری
  • تعداد واحدها:
  •         تجاری: 1
  •         اداری: 8
  • تاریخ شروع: 1388/07/07
  • تاریخ خاتمه: 1389/02/01
  • آدرس: تهران، خیابان مطهری، کوچه هشتم، پلاک 24