مجتمع اداری تجارت الکترونیک

0

تعداد طبقات

0

مساحت زمین (متر مربع)

0

زیربنای کل (متر مربع)

0

زیربنای مفید (متر مربع)

  • مدیریت پیمان

 

  • نام پروژه: مجتمع اداری تجارت الکترونیک
  • کاربری: اداری
  • تعداد واحدها:
  •         اداری: 4
  •        پارکینگ: 10
  • تاریخ شروع: 1385/02/20
  • تاریخ خاتمه: 1385/07/30
  • آدرس: تهران، جاده مخصوص کرج، خیابان بیمه، پلاک 61