مجتمع اقامتی- تفریحی عسلویه

0

تعداد طبقات

0

مساحت زمین (متر مربع)

0

زیربنای کل (متر مربع)

0

زیربنای مفید (متر مربع)

  • امکان سنجی و طراحی

 

  • نام پروژه: مجتمع اقامتی- تفریحی عسلویه
  • کاربری: اقامتی- تفریحی
  • تعداد واحدها:
  •         مسکونی: 714
  •         پارکینگ: 1500
  • تاریخ شروع: 1384/12/06
  • تاریخ خاتمه: 1385/07/06
  • آدرس: عسلویه، کنگان، کیلومتر15 عسلویه به گاوبندی