مجتمع اقامتی- تفریحی پردیس چم

0

تعداد طبقات

0

مساحت زمین (متر مربع)

0

زیربنای کل (متر مربع)

0

زیربنای مفید (متر مربع)

 • امکان سنجی و طراحی

 

 • نام پروژه: مجتمع تجاری- اداری و اقامتی- تفریحی پردیس چم
 • کاربری: تجاری- اداری و اقامتی- تفریحی
 • تعداد واحدها:
 •         تجاری: 35
 •         اداری: 50
 •         مسکونی: 1000
 •         پارکینگ: 1214
 • تاریخ شروع: 1385/05/01
 • تاریخ خاتمه: 1385/12/15
 • آدرس: لنگرود، چمخاله