مجتمع تجاری- اداری آمل

0

تعداد طبقات

0

مساحت زمین (متر مربع)

0

زیربنای کل (متر مربع)

0

زیربنای مفید (متر مربع)

  • مدیریت پیمان

 

  • نام پروژه: مجتمع تجاری- اداری آمل
  • کاربری: تجاری- اداری
  • تعداد واحدها:
  •         تجاری: 1
  •         اداری: 16
  •        پارکینگ: 33
  • تاریخ شروع: 1385/04/21
  • تاریخ خاتمه: 1385/12/15
  • آدرس: آمل، خیابان امام خمینی