مجتمع تجاری- اداری پارس یاد

0

تعداد طبقات

0

مساحت زمین (متر مربع)

0

زیربنای کل (متر مربع)

0

زیربنای مفید (متر مربع)

  • امکان سنجی و طراحی

 

  • نام پروژه: مجتمع تجاری- اداری پارس یاد (وردآورد)
  • کاربری: تجاری- اداری
  • تعداد واحدها:
  •         تجاری: 1200
  •         اداری: 530
  •         پارکینگ: 7000
  • تاریخ شروع: 1385/11/15
  • تاریخ خاتمه: 1386/04/01
  • آدرس: تهران، اتوبان کرج، شمال مترو وردآورد