مجتمع تجاری صرافی پارسیان

0

تعداد طبقات

0

مساحت زمین (متر مربع)

0

زیربنای کل (متر مربع)

0

زیربنای مفید (متر مربع)

  • مدیریت پیمان 

 

  • نام پروژه: مجتمع تجاری صرافی پارسیان
  • کاربری: تجاری
  • تعداد واحدها:
  •         تجاری: 2
  • تاریخ شروع: 1385/01/15
  • تاریخ خاتمه: 1385/06/21
  • آدرس: تهران، فردوسی، نبش کوچه زمانی، پلاک473