مجتمع تجاری- مسکونی آرامش

0

تعداد طبقات

0

مساحت زمین (متر مربع)

0

زیربنای کل (متر مربع)

0

زیربنای مفید (متر مربع)

 • سرمایه گذاری و ساخت

 

 • نام پروژه: مجتمع تجاری- مسکونی آرامش (وردآورد)
 • کاربری: تجاری- مسکونی
 • تعداد واحدها:
 •         تجاری: 6
 •         مسکونی: 204
 •         پارکینگ: 220
 •        مهدکودک: 1 (200 مترمربع)
 •        سالن اجتماعات: 2 (450 مترمربع)
 • تاریخ شروع: 1395/10/15
 • تاریخ خاتمه: در حال اجرا
 • آدرس: تهران، وردآورد، شهرک دانشگاه شریف، بلوار شهید اردستانی