مجتمع مسکونی سنبل

0

تعداد طبقات

0

مساحت زمین (متر مربع)

0

زیربنای کل (متر مربع)

0

زیربنای مفید (متر مربع)

  • سرمایه گذاری و ساخت

 

  • نام پروژه: مجتمع مسکونی سنبل
  • کاربری: مسکونی
  • تعداد واحدها:
  •         مسکونی: 13
  •         پارکینگ: 81
  • تاریخ شروع: 1386/12/20
  • تاریخ خاتمه: 1390/04/28
  • آدرس: تهران، فرمانیه، خیابان نوریان، خیابان آذرمینا، کوچه جناب زاده پلاک 3