مجتمع مسکونی نوبنیاد

0

تعداد طبقات

0

مساحت زمین (متر مربع)

0

زیربنای کل (متر مربع)

0

زیربنای مفید (متر مربع)

  • سرمایه گذاری و ساخت

 

  • نام پروژه: مجتمع مسکونی نوبنیاد
  • کاربری: مسکونی
  • تعداد واحدها:
  •         مسکونی: 13
  •         پارکینگ: 21
  • تاریخ شروع: 1390/06/01
  • تاریخ خاتمه: 1390/11/20
  • آدرس: تهران، اتوبان شهید صیادشیرازی، خیابان صنایع، نبش مهرداد، پلاک 1