مجتمع مسکونی هروی

0

تعداد طبقات

0

مساحت زمین (متر مربع)

0

زیربنای کل (متر مربع)

0

زیربنای مفید (متر مربع)

  • سرمایه گذاری و ساخت

 

  • نام پروژه: مجتمع مسکونی هروی
  • کاربری: مسکونی
  • تعداد واحدها:
  •         مسکونی: 55
  •         پارکینگ: 55
  • تاریخ شروع: 1386/04/26
  • تاریخ خاتمه: 1391/09/01
  • آدرس: تهران، پاسداران، خیابان بوستان دوم، خیابان افشاری، کوچه ندا، پلاک3