مجتمع مسکونی پیروزان

0

تعداد طبقات

0

مساحت زمین (متر مربع)

0

زیربنای کل (متر مربع)

0

زیربنای مفید (متر مربع)

  • امکان سنجی و طراحی

 

  • نام پروژه: مجتمع مسکونی پیروزان
  • کاربری: مسکونی
  • تعداد واحدها:
  •         مسکونی: 42
  •         پارکینگ: 133
  • تاریخ شروع: 1384/12/23
  • تاریخ خاتمه: 1385/12/14
  • آدرس: تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش میدان پیروزان