مجتمع چند منظوره آریا

0

تعداد طبقات

0

مساحت زمین (متر مربع)

0

زیربنای کل (متر مربع)

0

زیربنای مفید (متر مربع)

  • مشارکت در ساخت

 

  • نام پروژه: مجتمع چند منظوره آریا
  • کاربری: تجاری- اداری و فرهنگی
  • تعداد واحدها:
  •         تجاری: 140
  •         اداری: 40
  •         پارکینگ: 171
  • آدرس: بندرعباس، خیابان امام خمینی، پاساژ آریا