مجتمع چند منظوره لوتوس پیروزی

0

تعداد طبقات

0

مساحت زمین (متر مربع)

0

زیربنای کل (متر مربع)

0

زیربنای مفید (متر مربع)

  • مدیریت پیمان

 

  • نام پروژه: مجتمع چند منظوره لوتوس پیروزی
  • کاربری: مجتمع چند منظوره
  • تعداد واحدها:
  •         تجاری: 502
  •         اداری: 235
  •         پارکینگ: 2222
  • تاریخ شروع: 1389/07/05
  • تاریخ خاتمه: در حال اجرا
  • آدرس: تهران، خیابان پیروزی، قبل از چهارراه کوکاکولا