مجتمع تجاری- اداری بازار موبایل ایران

0

تعداد طبقات

0

مساحت زمین (متر مربع)

0

زیربنای کل (متر مربع)

0

زیربنای مفید (متر مربع)

  • مشارکت در ساخت

 

  • نام پروژه: مجتمع تجاری- اداری بازار موبایل ایران
  • کاربری: تجاری- اداری
  • تعداد واحدها:
  •         تجاری: 160
  •         اداری: 15
  •         پارکینگ: 340
  • تاریخ شروع: 1385/10/01
  • تاریخ خاتمه: 1387/10/10
  • آدرس: تهران، حسن آباد، بازار موبایل ایران