مجتمع چند منظوره لوتوس پیروزی

مجتمع چند منظوره لوتوس پیروزی

…………………………

مجموعه اداری، تجاری پیروزی برای احداث در زمینی به مساحت 19,752 مترمربع واقع در منطقه 14 شهر تهران برنامه‌ریزی و طراحی شده است. موقعیت پروژه در مجاورت خیابان پیروزی و تقاطع خیابان نبرد و ایستگاه مترو نبرد بوده و از سمت غرب به خیابان جعفرنژاد محدود می‌گردد. این طرح دارای بیش از 165 هزار متر مربع زیربنا شامل انواع کاربری­های تجاری، اداری و تفریحی است و بیش از 2,200 پارکینگ برای مجموعه پیش بینی شده است.

مجتمع چند منظوره لوتوس پیروزی

مجتمع چند منظوره لوتوس پیروزی

…………………………

مجموعه اداری، تجاری پیروزی برای احداث در زمینی به مساحت 19,752 مترمربع واقع در منطقه 14 شهر تهران برنامه‌ریزی و طراحی شده است. موقعیت پروژه در مجاورت خیابان پیروزی و تقاطع خیابان نبرد و ایستگاه مترو نبرد بوده و از سمت غرب به خیابان جعفرنژاد محدود می‌گردد. این طرح دارای بیش از 165 هزار متر مربع زیربنا شامل انواع کاربری­های تجاری، اداری و تفریحی است و بیش از 2,200 پارکینگ برای مجموعه پیش بینی شده است.

توضیحات تکمیلی …………………………

تعداد طبقات مجتمع از 5- شروع شده و در طبقات 1- الی طبقه 3 کاربری­های تجاری و در طبقات بالاتر دفاتر ادارات و شرکت­ها، تالارها و سالن­های پذیرایی قرار گرفته و در مجموع دارای 14 طبقه است. این مجتمع دسترسی مستقیم به ایستگاه خط 4 مترو خواهد داشت و در محور خیابان پیروزی قرار دارد .

مجتمع چند منظوره لوتوس پیروزی
توضیحات تکمیلی …………………………

تعداد طبقات مجتمع از 5- شروع شده و در طبقات 1- الی طبقه 3 کاربری­های تجاری و در طبقات بالاتر دفاتر ادارات و شرکت­ها، تالارها و سالن­های پذیرایی قرار گرفته و در مجموع دارای 14 طبقه است. این مجتمع دسترسی مستقیم به ایستگاه خط 4 مترو خواهد داشت و در محور خیابان پیروزی قرار دارد .

مجتمع چند منظوره لوتوس پیروزی

طبقه کاربری اصلی تعداد و مساحت مفید مساحت کل طبقه (مترمربع)
زیرزمین 5- پارکینگ 582 عدد 18,725
زیرزمین 4- پارکینگ 558 عدد 18,574
زیرزمین 3- پارکینگ، تأسیسات 566 عدد 18,916
زیرزمین 2- پارکینگ(اداری)، تأسیسات 516 عدد 17,183
زیرزمین 1- تجاری 8583 مترمربع 18,072
طبقه همکف تجاری 5547 مترمربع 12,982
طبقه اول تجاری 6457 مترمربع 13,358
طبقه دوم تجاری تفریحی شهربازی 2464 مترمربع، 7139 مترمربع 13,393
طبقه سوم فودکورت، رستوران 2824 مترمربع 4,672
طبقه چهارم تا هفتم اداری 18629 مترمربع 26,766
طبقه هشتم تالار 2070 مترمربع 3,280
جمـــــــع کــــــــــل 165,923
Play Video about مجتمع چند منظوره لوتوس پیروزی - شرکت توسعه ساختمانی پارسیان