آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور طراحی

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور طراحی

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور طراحی شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در نظر دارد انجام خدمات طراحی فاز مقدماتی، اول و دوم، خدمات فنی و مهندسی و اخذ مصوبات کمیسیون ماده 20 وزارت بهداشت و درمان و در نهایت اخذ دستور نقشه شهرداری جهت یک ساختمان با کاربری تجاری-اداری-اقامتی و درمانی با زیربنای مد نظر مالک در حدود 124,000 مترمربع را از طریق مناقصه عمومی به شرکت مشاور ذیصلاح واگذار نماید. لذا از شرکتهای واجد صلاحیت که به صورت همزمان دارای