تامین آهن آلات مصرفی ؛ مناقصه آهن آلات

آگهی فراخوان عمومی شناسایی تامین کنندگان آهن آلات

 شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در نظر دارد جهت تامین آهن آلات مصرفی در پروژه ها، شامل انواع ورق، تیرآهن، میلگرد و… نسبت به شناسایی تامین کنندگان که دارای حسن سابقه در این خصوص می باشند، از طریق فراخوان عمومی و پس از بررسی مستندات اقدام نماید. لذا از کلیه تولیدکنندگان و یا فروشندگان واجد شرایط و ذیصلاح که تمایل به شرکت در این فراخوان دارند دعوت به عمل می آید. متقاضیان می بایست جهت شرکت در فراخوان نسبت به ارایه