پروژه نیرورسانی افزایش قدرت (برق)

فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران نیرورسانی افزایش قدرت (برق)

شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در نظر دارد عملیات نیرو رسانی افزایش قدرت یکی از پروژه های خود در منطقه 2 شهر تهران را با مشخصات ذیل، پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفی و برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله­ای به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکتهای واجد صلاحیت که دارای شرایط لازم، مطابق موارد ذیل می باشند جهت دریافت اسناد مرحله نخست (اسناد ارزیابی کیفی و فرمهای مربوطه) دعوت به عمل می آید. نام مناقصه گزار: شرکت