اخبار

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور طراحی

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور طراحی شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در نظر دارد انجام خدمات طراحی فاز مقدماتی، اول و دوم، خدمات فنی و مهندسی و اخذ مصوبات کمیسیون

آگهی مناقصه عمومی سیستم اعلام حریق

شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در نظر دارد تامین کالا و تجهیزات، نصب، آموزش و راه اندازی سیستمهای اعلام حریق یکی از پروژه های خود را از طریق مناقصه