تامین-کنندگان-و-طراحان-معماری-داخلی2

تامین کنندگان و طراحان معماری داخلی

مناقصه-طراحی-معماری-داخلی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی تامین کنندگان و طراحان معماری داخلی

شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در نظر دارد جهت تکمیل پوشش نهایی دیوار، سقف و ستون های یکی از پروژه های اداری خود نسبت به انتخاب اشخاص حقوقی و حقیقی ذیصلاح دارای تجربه در جهت طراحی، تامین و اجرا از طریق فراخوان عمومی به صورت دو مرحله ای اقدام نماید.

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و ذیصلاح که تمایل به شرکت در این فراخوان دارند و دارای تجربه مناسب و شاخص در پروژه های اداری در مناطق 1 و 2 شهر تهران را دارا می باشند دعوت به عمل می آید تا نسبت به ارایه رزومه و شرکت در این مناقصه مطابق شرایط اعلامی اقدام نمایند.

 (مدارک و رزومه ارسالی ملاک ارزیابی مرحله اول می باشد)

  • آخرین مهلت دریافت شرایط شرکت در فراخوان: 1401/03/21
  • آخرین مهلت تحویل رزومه و مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه: 1401/03/25
  • ارایه مدارک از سوی متقاضی هیچگونه حقی را برای ایشان جهت انعقاد قرارداد و یا ارایه کار و هرگونه پاسخگویی از طرف مناقصه گزار ایجاد نخواهد کرد و شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در رد یا قبولی کلیه پیشنهادات مختار است.
  • تمامی هزینه‌هایی که شرکت کننده برای ارایه مدارک و سایر اقدامات جهت شرکت در مناقصه متحمل شده بر عهده شرکت کننده بوده و مناقصه گزار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.
  • نشانی محل دریافت و تحویل مدارک: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان صرافها جنوبی، کوچه 35 غربی، پلاک 16 (واحد مناقصات شرکت توسعه ساختمانی پارسیان)
  • تلفن جهت هماهنگی: 45625000 داخلی 138 و 140