تامین-سنگ-حکمی-کف

تامین سنگ حکمی کف

مناقصه-سنگ

آگهی مناقصه عمومی تامین سنگ حکمی کف

شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در نظر دارد جهت تکمیل یکی از پروژه های خود نسبت به تامین سنگ ازنا و الیگودرز سوپر درجه یک به صورت حکمی و با ابعاد 90×90 به بالا تا اسلب و از طریق مناقصه عمومی به صورت دو مرحله ای اقدام نماید.

لذا از کلیه تولیدکنندگان واجد شرایط و ذیصلاح که تمایل به شرکت در این مناقصه دارند دعوت به عمل می آید.

جهت شرکت در مناقصه می بایست متقاضیان نسبت به ارایه نمونه از هر یک از سنگ ها به همراه مشخصات کامل واحد تولیدی با ذکر حداکثر حجم تولید سنگ های مذکور در ماه و ارایه قراردادها یا رزومه های مشابه اقدام نمایند.

(مدارک فوق ملاک ارزیابی مرحله اول می باشد)

 • نام مناقصه گزار: شرکت توسعه ساختمانی پارسیان
 • موضوع مناقصه: تامین سنگ ازنا و الیگودرز سوپر درجه یک به صورت حکمی و با ابعاد 90×90 به بالا تا اسلب
 • مرحله اول: بررسی مدارک ارسالی از سوی متقاضیان
 • مرحله دوم: استعلام قیمت از شرکت هایی که امتیاز لازم را کسب نموده اند.
 • نمونه سنگ های ارسالی 90×90 می باشد و نزد مناقصه گزار باقی خواهد ماند.

اخذ استعلام قیمت پس از بررسی مدارک و در صورت تایید مناقصه گزار و از شرکت هایی که امتیاز لازم را کسب نموده اند انجام خواهد پذیرفت.

 • آخرین مهلت تحویل مدارک ارزیابی: 06/09/1400
 • به مدارک و اسناد فاقد مهر و امضا مجاز، مخدوش و غیرمستند و مدارکی که پس از انقضای مهلت تعیین شده در آگهی واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • ارایه مدارک از سوی متقاضی هیچگونه حقی را برای ایشان جهت انعقاد قرارداد و هرگونه پاسخگویی از طرف مناقصه گزار ایجاد نخواهد کرد و شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در رد یا قبولی کلیه پیشنهادات مختار است.
 • هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 • تمامی هزینه‌ای را که پیشنهاد دهنده برای ارائه مدارک و ارائه نمونه سنگ ها و شرکت در مناقصه متحمل شده بر عهده پیشنهاد دهنده بوده و مناقصه گزار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.
 • نشانی محل تحویل مدارک ارزیابی و نمونه سنگ ها: بزرگراه آیت الله سعیدی، حد فاصل شاطره تا چهاردانگه، جنب بانک پاسارگاد، کارخانه اسکلت فلزی توسعه ساختمانی پارسیان