شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-نیرورسانی-افزایش-قدرت3

شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران نیرورسانی افزایش قدرت (برق)

مناقصه-پروژه-نیرورسانی-برق-600x500

فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران نیرورسانی افزایش قدرت (برق)

شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در نظر دارد عملیات نیرو رسانی افزایش قدرت یکی از پروژه های خود در منطقه 2 شهر تهران را با مشخصات ذیل، پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفی و برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله­ای به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از شرکتهای واجد صلاحیت که دارای شرایط لازم، مطابق موارد ذیل می باشند جهت دریافت اسناد مرحله نخست (اسناد ارزیابی کیفی و فرمهای مربوطه) دعوت به عمل می آید.

 • نام مناقصه گزار: شرکت توسعه ساختمانی پارسیان
 • موضوع اسناد مناقصه: ارزیابی کیفی جهت شناسایی شرکت های ذیصلاح
 • موضوع مناقصه: تامین تجهیزات و اجرای طرح نیرورسانی شبکه توزیع جهت افزایش قدرت
 • شرایط لازم پیمانکاران برای شرکت در مناقصه: رتبه بندی حداقل پایه 3 نیرو از سازمان برنامه و بودجه كشور ثبت شده در پایگاه اطلاع رسانی ساجار (گروه های مشارکت مورد پذیرش نمی باشد)، داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت همزمان
 • مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 15:00 روز دو شنبه مورخ 1401/08/30
 • آخرین مهلت ارایه اسناد: ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 1401/09/07
 • واریز مبلغ 500،000 ریال به حساب 02100011557007 (310540109702100011557007IR) نزد بانک پارسیان شعبه شیخ بهائی به نام شرکت توسعه ساختمانی پارسیان جهت خرید اسناد ارزیابی کیفی
 • به مدارک و اسناد فاقد مهر و امضای مجاز، مخدوش شده، غیرمستند و مدارکی که پس از انقضای مهلت تعیین شده در آگهی واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • ارایه هرگونه مدارک از سوی متقاضی هیچگونه حقی را برای ایشان جهت انعقاد قرارداد و یا پاسخگویی ایجاد نخواهد کرد و شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در رد یا قبولی کلیه پیشنهادات مختار است.
 • تمامی هزینه هایی که پیشنهاد دهنده برای خرید اسناد و ارایه مدارک و شرکت در مناقصه متحمل شده بر عهده پیشنهاد دهنده بوده و مناقصه گزار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.
 • نشانی محل دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی: سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان صرافها جنوبی، کوچه 35 غربی پلاک 16 طبقه سوم تلفن 45625000 داخلی 138 و 140