تهیه-مبدل-صفحه-ای-موتورخانه

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور طراحی (مرحله اول)

مناقصه-سیستم-اعلام-حریق-2

آگهی مناقصه عمومی سیستم اعلام حریق

شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در نظر دارد انجام خدمات طراحی فاز مقدماتی، اول و دوم، خدمات فنی و مهندسی و اخذ مصوبات مربوطه و در نهایت اخذ پروانه ساختمانی شهرداری جهت یک ساختمان با کاربری تجاری، خدماتی و مسکونی با زیربنای مد نظر مالک در حدود 220.000 مترمربع را از طریق مناقصه عمومی به شرکت مشاور ذیصلاح واگذار نماید. لذا از شرکتهای واجد صلاحیت که به صورت همزمان دارای رتبه 1 یا 2 در حوزه ساختمان های اداری و تجاری و مسکونی (ابنیه) می باشند جهت دریافت اسناد مناقصه عمومی ارزیابی فنی (مرحله اول) دعوت به عمل می آید.
  • مهلت دریافت اسناد: از روز دوشنبه مورخ 1402/03/22 تا روز شنبه مورخ 1402/03/27
  • آخرین مهلت ارایه اسناد: ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1402/04/03
  • واریز مبلغ 500،000 ریال به حساب 02100011557007 (IR310540109702100011557007) نزد بانک پارسیان شعبه شیخ بهائی به نام شرکت توسعه ساختمانی پارسیان جهت خرید اسناد ارزیابی (مرحله اول مناقصه)
  • به مدارک و اسناد فاقد مهر و امضای مجاز، مخدوش شده و غیر مستند و مدارکی که پس از انقضای مهلت تعیین شده در آگهی واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • ارایه هرگونه مدارک از سوی متقاضی هیچگونه حقی را برای ایشان جهت انتخاب در مرحله اول و انعقاد قرارداد و یا پاسخگویی ایجاد نخواهد کرد و شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در رد یا قبولی کلیه پیشنهادات مختار است.
  • تمامی هزینه هایی که پیشنهاد دهنده برای خرید اسناد و ارایه مدارک و شرکت در مناقصه متحمل شده بر عهده پیشنهاد دهنده بوده و مناقصه گزار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.
  • هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
  • نشانی محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان صرافها، کوچه 35 غربی، پلاک 16، طبقه سوم
آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور طراحی (مرحله اول)