مجتمع تجاری- اداری سیمرغ

0

تعداد طبقات

0

مساحت زمین (متر مربع)

0

زیربنای کل (متر مربع)

0

زیربنای مفید (متر مربع)

  • سرمایه گذاری و ساخت

 

  • نام پروژه: مجتمع تجاری- اداری سیمرغ
  • کاربری: تجاری- اداری
  • تعداد واحدها:
  •         تجاری: 3
  •         اداری: 21
  •         پارکینگ: 132
  • تاریخ شروع: 1385/02/01
  • تاریخ خاتمه: 1387/03/31
  • آدرس: تهران، ولیعصر پایین تر از پارک وی، پلاک 1021