مجتمع تجاری اداری پارس یاد

مجتمع تجاری، اداری وردآورد

…………………………

مجتمع چند منظوره و فرا منطقه ای وردآورد در زمینی به مساحت 7/4 هکتار و با زیربنای 750,000 مترمربع طراحی گردیده است.

مجتمع تجاری اداری پارس یاد

مجتمع تجاری، اداری پارس یاد

…………………………

مجتمع چند منظوره و فرا منطقه ای وردآورد در زمینی به مساحت 7/4 هکتار و با زیربنای 750,000 مترمربع طراحی گردیده است.

کاربری های واقع در مجتمع های تجاری، مسکونی وردآورد …………………………

کاربري هاي واقع در مجتمع هاي تجاري، مسکونی وردآورد به شرح ذيل پيش بيني مي گردند :
✓ کاربري هاي تجاري شامل مغازه ها، هايپرمارکت، مراکز خريد.
✓ کاربري هاي مسکونی
✓ کاربري هاي خدماتي شامل رستوران، مهدکودک ونگهباني.
✓ کاربري هاي تفريحي شامل سالن سينما، ورزشي و تفريحي
✓ کاربري هاي پارکينگ
✓ کاربري انباري و تأسيسات و بارانداز

مجتمع تجاری- اداری پارس یاد
کاربری های واقع در مجتمع های تجاری، مسکونی وردآورد …………………………

کاربري هاي واقع در مجتمع هاي تجاري، مسکونی وردآورد به شرح ذيل پيش بيني مي گردند :
✓ کاربري هاي تجاري شامل مغازه ها، هايپرمارکت، مراکز خريد.
✓ کاربري هاي مسکونی
✓ کاربري هاي خدماتي شامل رستوران، مهدکودک ونگهباني.
✓ کاربري هاي تفريحي شامل سالن سينما، ورزشي و تفريحي
✓ کاربري هاي پارکينگ
✓ کاربري انباري و تأسيسات و بارانداز

مجتمع تجاری- اداری پارس یاد

Play Video about مجتمع تجاری- اداری پارس یاد