مجتمع تجاری اداری گرگان

مجتمع تجاری، اداری گرگان

…………………………

مجتمع تجاری، اداری گرگان واقع در گرگان، خیابان ولیعصر با بیش از یک دهه فعالیت در زمینی به مساحت 3,071 مترمربع و 2,877 متر مربع زیربنای کل و زیربنای مفید 1,698 مترمربع می باشد.

مجتمع تجاری اداری گرگان

مجتمع تجاری، اداری گرگان

…………………………

مجتمع تجاری، اداری گرگان واقع در گرگان، خیابان ولیعصر با بیش از یک دهه فعالیت در زمینی به مساحت 3,071 مترمربع و 2,877 متر مربع زیربنای کل و زیربنای مفید 1,698 مترمربع می باشد.

توضیحات تکمیلی …………………………

مجتمع تجاری، اداری گرگان دارای 10 طبقه شامل 1 واحد تجاری، 12 واحد اداری و 25 پارکینگ می باشد. ساخت این پروژه در تاریخ 1384/12/15 شروع شد و در تاریخ 1386/06/30 به پایان رسید.

مجتمع تجاری- اداری گرگان
توضیحات تکمیلی …………………………

مجتمع تجاری، اداری گرگان دارای 10 طبقه شامل 1 واحد تجاری، 12 واحد اداری و 25 پارکینگ می باشد. ساخت این پروژه در تاریخ 1384/12/15 شروع شد و در تاریخ 1386/06/30 به پایان رسید.

مجتمع تجاری- اداری گرگان