مجتمع تجاری صرافی پارسیان

مجتمع تجاری صرافی پارسیان

…………………………

پروژه مجتمع تجاری صرافی پارسیان واقع در تهران، فردوسی، نبش کوچه زمانی، پلاک 473 در زمینی به مساحت 420 مترمربع و 420 متر مربع زیربنای کل و 2 طبقه شامل 2 واحد اداری در زیربنای مفید 420 مترمربع می باشد. ساخت این پروژه در تاریخ 1385/01/15 شروع شد و در تاریخ 1385/06/21 به پایان رسید.

مجتمع تجاری صرافی پارسیان

مجتمع تجاری صرافی پارسیان

…………………………

پروژه مجتمع تجاری صرافی پارسیان واقع در تهران، فردوسی، نبش کوچه زمانی، پلاک 473 در زمینی به مساحت 420 مترمربع و 420 متر مربع زیربنای کل و 2 طبقه شامل 2 واحد اداری در زیربنای مفید 420 مترمربع می باشد. ساخت این پروژه در تاریخ 1385/01/15 شروع شد و در تاریخ 1385/06/21 به پایان رسید.