مجتمع مسکونی آبکوه

0

تعداد طبقات

0

مساحت زمین (متر مربع)

0

زیربنای کل (متر مربع)

0

زیربنای مفید (متر مربع)

  • سرمایه گذاری و ساخت

 

  • نام پروژه: مجتمع مسکونی آبکوه
  • کاربری: مسکونی
  • تعداد واحدها:
  •         مسکونی: 20
  •         پارکینگ: 32
  • تاریخ شروع: 1384/08/02
  • تاریخ خاتمه: 1387/05/15
  • آدرس: تهران، نیاوران، خیابان آقایی، خیابان آبکوه7، کوچه نسترن