مجتمع مسکونی امیرکبیر

0

تعداد طبقات

0

مساحت زمین (متر مربع)

0

زیربنای کل (متر مربع)

0

زیربنای مفید (متر مربع)

  • سرمایه گذاری و ساخت

 

  • نام پروژه: مجتمع مسکونی امیرکبیر
  • کاربری: مسکونی
  • تعداد واحدها:
  •         مسکونی: 208
  •         پارکینگ: 266
  • تاریخ شروع: 1384/06/09
  • تاریخ خاتمه: 1387/03/29
  • آدرس: تهران، شهرک راه اهن، انتهای بلوار امیرکبیر، جنب ورزشگاه بانوان الزهرا