مجتمع مسکونی سنبل

مجتمع مسکونی سنبل

…………………………

پروژه سنبل در زمینی به مساحت 1,705 مترمربع با کاربری مسکونی و از شرکت پارس کمپرسور خریداری گردید. تعداد طبقات 16 طبقه شامل 13 طبقه مسکونی در 24 واحد در مساحت کل زیربنا 10,008 مترمربع می باشد.

مجتمع مسکونی سنبل

مجتمع مسکونی سنبل

…………………………

پروژه سنبل واقع در تهران، خیابان فرمانیه، خیابان جناب زاده، پلاک 3 در زمینی به مساحت 1,705 مترمربع با کاربری مسکونی و از شرکت پارس کمپرسور خریداری گردید. تعداد طبقات 16 طبقه شامل 13 طبقه مسکونی در 24 واحد در مساحت کل زیربنا 10,008 مترمربع می باشد.

توضیحات تکمیلی …………………………

مجتمع مسکونی سنبل واقع در تهران، خیابان اختیاریه شمالی، خیابان جناب زاده، پلاک 3 و ساخت این پروژه در تاریخ 1386/12/20 شروع شد و در تاریخ 1390/04/28 به پایان رسید.

مجتمع مسکونی سنبل
توضیحات تکمیلی …………………………

مجتمع مسکونی سنبل واقع در تهران، خیابان فرمانیه، خیابان جناب زاده، پلاک 3 و ساخت این پروژه در تاریخ 1386/12/20 شروع شد و در تاریخ 1390/04/28 به پایان رسید.

مجتمع مسکونی سنبل