مجتمع مسکونی لوتوس مقصودبیک

0

تعداد طبقات

0

مساحت زمین (متر مربع)

0

زیربنای کل (متر مربع)

0

زیربنای مفید (متر مربع)

  • سرمایه گذاری و ساخت

 

  • نام پروژه: مجتمع مسکونی لوتوس مقصودبیک
  • کاربری: مسکونی
  • تعداد واحدها:
  •         مسکونی: 34
  •         پارکینگ: 70
  • تاریخ شروع: 1388/03/09
  • تاریخ خاتمه: 1392/04/31
  • آدرس: تهران، تجریش، خیابان مقصودبیک، سه راه نمازی، پلاک 32