مجتمع مسکونی مهماندوست

0

تعداد طبقات

0

مساحت زمین (متر مربع)

0

زیربنای کل (متر مربع)

0

زیربنای مفید (متر مربع)

  • سرمایه گذاری و ساخت

 

  • نام پروژه: مجتمع مسکونی مهماندوست
  • کاربری: مسکونی
  • تعداد واحدها:
  •         مسکونی: 26
  •         پارکینگ: 75
  • تاریخ شروع: 1386/09/22
  • تاریخ خاتمه: 1388/03/30
  • آدرس: تهران، خیابان لواسانی، خیابان سعیدی، نبش کوچه حسینی