مجتمع مسکونی مژده

0

تعداد طبقات

0

مساحت زمین (متر مربع)

0

زیربنای کل (متر مربع)

0

زیربنای مفید (متر مربع)

  • سرمایه گذاری و ساخت

 

  • نام پروژه: مجتمع مسکونی مژده
  • کاربری: مسکونی
  • تعداد واحدها:
  •         مسکونی: 12
  •         پارکینگ: 19
  • تاریخ شروع: 1384/09/01
  • تاریخ خاتمه: 1385/12/29
  • آدرس: تهران، نیاوران، خیابان احمدی زمانی، انتهای خیابان مطهری غربی، پلاک2