مجتمع مسکونی هروی

مجتمع مسکونی هروی

…………………………

مجتمع مسکونی هروی در قالب دو بلوک B و C و با حدود 4500 مترمربع بنای مسکونی و مشتمل بر جمعاً 40 واحد آپارتمان به متراژ تقریبی 3700 متر مربع هر یک 5 طبقه 3 واحدی می باشد.

مجتمع مسکونی هروی

مجتمع مسکونی هروی

…………………………

مجتمع مسکونی هروی در قالب دو بلوک B و C و با حدود 4500 مترمربع بنای مسکونی و مشتمل بر جمعاً 40 واحد آپارتمان به متراژ تقریبی 3700 متر مربع هر یک 5 طبقه 3 واحدی می باشد.

توضیحات تکمیلی …………………………

مجتمع مسکونی هروی واقع در خیابان پاسداران، خیابان افشاری، کوچه شقایق، کوچه بهار می باشد. ساخت این پروژه در تاریخ 1386/04/26 شروع شد و در تاریخ 1391/09/01 به پایان رسید.

مجتمع مسکونی هروی
توضیحات تکمیلی …………………………

مجتمع مسکونی هروی واقع در خیابان پاسداران، خیابان افشاری، کوچه شقایق، کوچه بهار می باشد. ساخت این پروژه در تاریخ 1386/04/26 شروع شد و در تاریخ 1391/09/01 به پایان رسید.

مجتمع مسکونی هروی