--

مجتمع مسكونی، تجاری، تفريحی و اقامتی چمخاله

…………………………

مجتمع مسكونی، تجاری، تفريحی و اقامتی چمخاله واقع در معادن شرکت اپال سنگان پارسیان درشهرستان سنگان می باشد.
این پروژه شامل سه ساختمان اداری مجزا در سطح زیر بنای 1250 متر مربع می باشد.

--

مجتمع مسكونی، تجاری، تفريحی و اقامتی چمخاله

…………………………

مجتمع مسكونی، تجاری، تفريحی و اقامتی چمخاله واقع در شهرستان لنگرود می باشد.
متراژ زميـن : 204678 مترمربع ( بدون منظور كردن زمينهاي با پلاك 1204 و 184 به مساحت كل 228837 متر مربع )