کارخانه اسکلت فلزی پارسیان

…………………………

کارخانه اسکلت فلزی به مساحت 30,000 مترمربع و در واقع در شهر چهادانگه ظرفیت ساخت کارخانه اسکلت فلزی به میزان 3,000 تن در ماه را دارا می باشد. کارخانه اسکلت فلزی پارسیان دارای سالن آماده سازی و تولید بصورت سوله فلزی با ارتفاع 8 متر و دارای سازه استقرار جرثقیل 6 تن و دارای سه بخش و هر بخش دارای مساحت تقریبی 3,000 مترمربع و سالن های تولید و سند بلاست و رنگ به ارتفاع 7 متر و به مساحت 4,275 مترمربع و ساختمان اداری در دو طبقه و با مساحت 207 مترمربع می باشد.

کارخانه اسکلت فلزی پارسیان

…………………………

کارخانه اسکلت فلزی به مساحت 30,000 مترمربع و در واقع در شهر چهادانگه ظرفیت ساخت کارخانه اسکلت فلزی به میزان 3,000 تن در ماه را دارا می باشد. کارخانه اسکلت فلزی پارسیان دارای سالن آماده سازی و تولید بصورت سوله فلزی با ارتفاع 8 متر و دارای سازه استقرار جرثقیل 6 تن و دارای سه بخش و هر بخش دارای مساحت تقریبی 3,000 مترمربع و سالن های تولید و سند بلاست و رنگ به ارتفاع 7 متر و به مساحت 4,275 مترمربع و ساختمان اداری در دو طبقه و با مساحت 207 مترمربع می باشد.

توضیحات تکمیلی …………………………

شرکت توسعه ساختمانی پارسیان با بهره برداری از کارخانه اسکلت فلزی پارسیان توانسته است از تولیدات کارخانه اسکلت فلزی پارسیان در پروژه های زیر استفاده نماید :

 • پروژه بلوار کشاورز
 • پروژه برج تجاری اداری زر افشان
 • پروژه ساختمان های اداری سنگان
 • پروژه بهشهر
 • پروژه کاغذ سبز خوزستان
 • پروژه کارخانه قند دزفول
 • ….
توضیحات تکمیلی …………………………

شرکت توسعه ساختمانی پارسیان با بهره برداری از کارخانه اسکلت فلزی پارسیان توانسته است از تولیدات کارخانه اسکلت فلزی پارسیان در پروژه های زیر استفاده نماید :

 • پروژه بلوار کشاورز
 • پروژه برج تجاری اداری زر افشان
 • پروژه ساختمان های اداری سنگان
 • پروژه بهشهر
 • پروژه کاغذ سبز خوزستان
 • پروژه کارخانه قند دزفول
 • ….

Play Video about کارخانه اسکلت فلزی پارسیان